Ερευνητικό κέντρο της Google στην Ευρώπη για το machine learning

Η μεγαλύτερη μονάδα της Google εκτός ΗΠΑ Τη μεγαλύτερη μονάδα εκτός ΗΠΑ ετοιμάζει η Google στην Ευρώπη. Το νέο Machine Learning Research Group θα έχει τη βάση του στη Ζυρίχη της Ελβετίας με στόχο την έρευνα στην εκμάθηση μηχανής, την οποία θεωρεί η εταιρία κρίσιμη στην ανάπτυξή της. Η συνεχιζόμενη έρευνα της Google στο Machine Intelligence είναι αυτό που τροφοδοτεί πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα – από το Translate μέχρι το Photo Search και το SmartReply for Inbox. Τα αντικείμενα που θα ασχοληθούν οι μηχανικοί της  Google στο νέο group, θα είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η αντίληψη μηχανής και η ευφυία μηχανής.


Link to Full Article: Ερευνητικό κέντρο της Google στην Ευρώπη για το machine learning